Modul SMK, Akuntansi, Keislaman, Tarbiyah, Motivasi dan Inspirasi

Bisnis Online yang menepati janji dan bukan Tipuan. Mari Bergabung...

KADAR KEJAYAAN AGEN PERUBAHAN

* Kadar daya usaha

* Kebolehan berorientasi
* Persamaan dengan keperluan pengguna
* Perasaan kekitaan/simpati
* Kerjasama dengan peminpin berpengaruh
* Kebolehan bercampur gaul
* Kredibiliti dan kewibawaan
* Usaha membolehkan pengguna menilai sendiriPENYEBARAN/DIFUSI INOVASI

Ialah suatu proses di mana inovasi diedar dan disebarkan kepada ahli-ahli sesuatu sistem sosialDiffusion is the means whereby an innovation spreads

W.R. Spence (1982)

The essence of the diffusion process is the information exchange by which one individual communicates a new idea to one or several others.

Everett Rogers (1983)UNSUR-UNSUR DIFUSI INOVASI (W.R. Spence, 1994)* Inovasi hanya satu idea baru, amalan atau bahan boleh dilakukan pada satu masa

* Saluran komunikasi media massa, kerajaan, komersial, informal
* Tempoh masa
* Ahli-ahli sistem sosial
* Jenis keputusan inovasi
* Pengaruh nilai budaya
* Peranan pemimpin berpengaruh dan agen perubahanEMPAT UNSUR PENTING DIFUSI INOVASI (Everett M. Rogers 1983)

1. Inovasi

* diffusion curves
* characteristics of innovations

2. Saluran komunikasi

* saluran media massa
* saluran interpersonal
* heterofili dan difusi

3. Masa

* proses keputusan inovasi
* kadar penerimaan

4. Sistem sosial

* struktur sosial dan difusi
* sistem norma/nilai dan difusi
* pemimpin berpengaruh dan agen perubahan
* jenis keputusan inovasiJENIS-JENIS KEPUTUSAN INOVASI

1. Keputusan Pilihan (Optional-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi bergantung kepada kebebasan individu di dalam sistem sosial.

2. Keputusan Kumpulan (Collective-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi dibuat secara konsensus di antara ahli dalam sistem sosial.

3. Keputusan Pihak Berkuasa (Authority-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak inovasi ditentukan oleh sekumpulan individu yang mempunyai kuasa, status atau pakar teknikal di dalam sistem sosial.PUNCA PERUBAHAN INOVASI

* PERUBAHAN KREATIF

keinginan kendiri dan sukarela untuk mengubah, mengurangkan jurang di antara objektif sistem dengan keadaan semasa, mengenalpasti masalah baru, ‘redefine’ masalah dan mencipta kaedah baru.

* PERUBAHAN DEFISIT

hasil dari krisis, persaingan, konflik, demonstrasi, ketidakpuasan hati masyarakat di peringkat negeri atau nasional, konflik dalaman antara pentadbir dan guru, kekurangan guru dan peralatan, ‘educational emergencies’.FAKTOR PERSEKITARAN YANG MENDORONGKAN

SISTEM PENDIDIKAN BERUBAH* FAKTOR ‘CRITICAL MASS’

Tekanan dari persekitaran mendorongkan sistem pendidikan berubah.

* FAKTOR ‘CRITICAL TRESHOLD’

Titik tolak perubahan berlaku apabila keperluan sistem perlu dipenuhi.

No comments for "KADAR KEJAYAAN AGEN PERUBAHAN"!

Artikel Populer

REMBULAN HATI

MENCERAHKAN HATI DENGAN CAHAYA-NYA MENYINARI BUMI DENGAN SYARIAT-NYA

FB _Q

Pengikut

Ada kesalahan di dalam gadget ini
Diberdayakan oleh Blogger.